Kontakt

Pokret za preporod hrvatskog duha
i poticanje nataliteta u Hrvatskoj - Život

Predsjednik Pokreta: Dr.sc. Ilija Barjašić
Telfax: 023 311 515
Hrvatskog Sabora 26, 23000 Zadar
email: udruga.za.poticanje.nataliteta.zivot@zd.t-com.hr


žiro račun:
CROATIA BANKA
2485003-1100259772


devizni račun:
CROATIA BANKA
24850037100021927
IBAN: HR9524850037100021927
065535
free hit counter